मोला नीक लागे रानी Mola Nik Lage Rani Lyrics songs

मोला नीक लागे रानी Mola Nik Lage Rani Lyrics songs

 

Mola Nik Lage Rani Song Detail

Song Title: Mola Nik Lage Rani
Singer: Ashok Rajwade and Suman Kurrey
Lyrics: Ashok Rajwade
Music: Ashok Rajwade
Cast: Evan Navgariha and Chandni Shriwas
Label: SB Music Korba
Lang: Chhattisgarhi
Year: 2018

 

मोला नीक लागे रानी Mola Nik Lage Rani Lyrics songs
TEJWIKI.IN

 

Mola Nik Lage Rani Lyrics in Hindi

 

ये मोला नीक लागे रानी
लाली लाली लुगरा हा तोर

ये मोला मोही डारे का गा
हिली जुली रेंगना हा तोर

मोला नीक लागे रानी
लाली लाली लुगरा हा तोर (1x)

ये मोला मोही डारे का गा
हिली जुली रेंगना हा तोर (1x)

 

लाली लाली लुगरा हा तोर
पातर पातर कनिहा हा तोर (1x)

ये मोला मोही डारे का गा
हिली जुली रेंगना हा तोर

ये मोला मोही डारे संगी
हिली जुली रेंगना हा तोर

डारा रे डारा जामुन डारा वो
ये भूलत भटकत मैं आयेव सुमन
तोरेच पारा वो

ये मोला मोही डारे संगी
हिली जुली रेंगना हा तोर
(1x)

ये मोला नीक लागे रानी
लाली लाली लुगरा हा तोर

ये मोला नीक लागे रानी
पातर पातर कनिहा हा तोर

ये मोला मोही डारे संगी
हिली जुली रेंगना हा तोर

ये मोला मोही डारे का गा
हिली जुली रेंगना हा तोर

जेठ के महीना करेला घाम वो
ये घुमत घुमत मैं आयेव रानी
तुंहर पारा वो

ये मोला नीक लागे का गा
हिली जुली रेंगना हा तोर

ये मोला मोही डारे संगी
हिली जुली रेंगना हा तोर

ये मोला नीक लागे रानी
लाली लाली लुगरा हा तोर

पानी बर जावों झुलावो डोरा वो
ये तोर माया ये मोर सुमन
मोला होगे भोरहा वो

ये मोला मोही डारे संगी
हिली जुली रेंगना हा तोर

ये मोला नीक लागे का गा
हिली जुली रेंगना हा तोर

ये मोला नीक लागे रानी
लाली लाली लुगरा हा तोर

ये मोला नीक लागे रानी
पातर पातर कनिहा हा तोर

ये मोला नीक लागे रानी
हाथ के घड़ी हा तोर

ये मोला नी लागे रानी
लाली लाली लुगरा हा तोर

Video – Mola Nik Lage Rani

लाली लाली लुगरा हा तोर

ये मोला मोही डारे का गा
हिली जुली रेंगना हा तोर

मोला नीक लगे रानी
लाली लाली लुगरा हा तोर (1x)

ये मोला मोही डारे का गा
हिली जुली रेंगना हा तोर (1x)

लाली लाली लुगरा हा तोर

पातर पातर कनिहा हा तोर (1x)

ये मोला मोही डारे का गा
हिली जुली रेंगना हा तोर

ये मोला मोही डारे संगी
हिली जुली रेंगना हा तोर

डारा रे डारा जामुन डारा वो
ये भूलत भटकत मैं आयेव सुमन
तोरेच पारा वो

ये मोला मोही डारे संगी
हिली जुली रेंगना हा तोर
(1x)

ये मोला नीक लागे रानी
लाली लाली लुगरा हा तोर

ये मोला नीक लगे रानी
पातर पातर कनिहा हा तोर

ये मोला मोही डारे संगी
हिली जुली रेंगना हा तोर

ये मोला मोही डारे का गा
हिली जुली रेंगना हा तोर

जेठ के महीना करेला घाम वो
ये घुमत घुमत मैं आयेव रानी
तुंहर पारा वो

ये मोला नीक लगे का गा
हिली जुली रेंगना हा तोर

ये मोला मोही डारे संगी
हिली जुली रेंगना हा तोर

ये मोला नीक लागे रानी
लाली लाली लुगरा हा तोर

पानी बर जावों झुलावो डोरा वो
ये तोर माया ये मोर सुमन
मोला होगे भोरहा वो

ये मोला मोही डारे संगी
हिली जुली रेंगना हा तोर

ये मोला नीक लागे का गा
हिली जुली रेंगना हा तोर

ये मोला नक लागे रानी
लाली लाली लुगरा हा तोर

ये मोला नीक लागे रानी
पातर पातर कनिहा हा तोर

ये मोला नीक लागे रानी
हाथ के घड़ी हा तोर

ये मोला नी लागे रानी
लाली लाली लुगरा हा तोर

Video – Mola Nik Lage Rani

Leave a Comment